Hoe schadelijk is het om buitengesloten te worden?

Hoe schadelijk is het om buitengesloten te worden?

Buitengeslotenzijn van je huis of auto kanmeerzijndanalleen maar eenongemak – het kanookemotionele, financiële en zelfsfysiekegevolgenhebben. In dezeblogpostzullen we de verschillendemanierenverkennenwaaropbuitengeslotenzijnschadelijkkanzijn. Emotionele Impact Het eerste en meestdirecte effect van buitengeslotenzijn is vaakemotionele stress. Het gevoel van hulpeloosheid en frustratiekansneltoenemen, vooralals je buitengesloten bent tijdensongunstigeweersomstandigheden of op vreemdeuren. Dezeemotionelebelastingkanleiden tot verhoogdestressniveaus en angst. Veiligheidszorgen Buitengeslotenzijnkan je veiligheid […]